Нашият сайт ползва бисквитки! Молим ви да се запознаете с нашите Общите условия за ползване и Политиката за лични данни
Лични данни | Бисквитки
Изпрати съобщение Обади се Намери ни
Български English

Телевизия

Кабелна телевизия
100+ цифрови TV програми
57 аналогови TV програми
до 4 телевизора
   
   
Технология на свързаност
Оптика/Коаксиал
19.00лв
IP телевизия (пакетна услуга)
100+ цифрови TV програми
Предавания на запис, Пауза,
Youtube, EPG и други
Multiscreen - play.telnet.bg
С включена пакетна отстъпка
   
Технология на свързаност
LAN/Оптика
13.00лв
КаТВ + IPTV (пакетна услуга)
100+ цифрови TV програми
57 аналогови програми
Предавания на запис, Пауза,
Youtube, EPG и други
Multiscreen - play.telnet.bg
С включена пакетна отстъпка
Технология на свързаност
Оптика/LAN/Коаксиал
17.00лв

Подробна информация

Описание на услугите
Техническа поддръжка
Други условия

Предлаганите телевизионни услуги от Телнет ООД са две:

Кабелна телевизия (КаТВ) - комбинирана услуга – цифрова и аналогова, с максимално високо качество на картината, която се предостaвя, както в пакет с услугата Интернет достъп, така и като отделна услуга.

Интерактивна IP телевизия - цифрова телевизия с включени множество функционалности - гледане на запис, пауза, инсталиране на приложения, multiscreen функция за гледане на телевизия на Вашият компютър, лаптоп или телефон.
Услугата IPTV се предоставя единствено и само в пакет с Интернет достъп от Телнет. IPTV услугата използва ресурс до 10Mbps от общата Интернет скорост за всеки активен IP Box

Свързаност
Опорна мрежова свързност - оптична.
Използванa преносна среда до клиент - оптична (FTTH), коаксиална (за КАТВ).

Телевизионни канали - Списък
Цифрова телевизия - над 100 програми с над 30 HD канала
Аналогова телевизия - 55 програми
Допълнителен пакет (кодирани канали) - 10 канала
Допълнително платени ТВ канали.

Пакет Допълнителен (кодирани канали) се предоставя индивидуално, по желание и след заявка за активиране. 
- за клиенти на IP телевизия не са необходими допълнителни устройства за декодиране.
- за клиенти на Кабелна телевизия е необходимо наличието на декодиращо устройство - CA Модул и Смарт карта за всеки отделен телевизор.
CA Модул може да бъде закупен или взет под наем в условията на срочен договор за Кабелна телевизия, а Смарт карта се получава безплатно.
Предоставените по договор външни цифрови приемници (STB) са с вграден CA Модул.
Пакет Допълнителен няма допълнителна месечна такса.

Устройства за закупуване и под наем
Телнет предлага устройства за закупуване и под наем за срока на договор (само за срочни договори).
Можете да изберете необходимото Ви устройство от секция Устройства.

Бонус предплащане  6=7 и 12=14
При предплащане на 6 месечни абонаментни такси в условията на безсрочен договор, всеки клиент получава 1 безплатен месец бонус. Съответно при предплащане на 12 месечни абонаментни такси - 2 безплатни месеца бонус.

Инсталационна такса Кабелна телевизия (КаТВ).

  • за стандартни инсталации при наличие на изградена свързаност до сградата - БЕЗ ИНСТАЛАЦИОННА ТАКСА
  • за експресни инсталации до 48 часа - 25лв с ДДС
  • за FTTH (oптика до дома) при липса на изградена оптика до сграда (FTTB) - калкулация след оглед
  • ако за инсталирането на услугата е нужно специално техническо решение или обекта е извън мрежата на Телнет ООД, инсталационната такса се калкулира допълнително в зависимост от свързаността необходима за предоставяне на услугата.

Стандартната инсталация на услугата включва базово свързване и настройки на допустимия по оферта брой клиентски устройства с мрежата на Оператора чрез изграждане на вътрешна кабелна мрежа с обща дължина до 25 м. Всяка допълнителна инсталация, настройки на допълнително оборудване, окабеляване, полагане на кабелни канали и други, се заплащат съгласно Ценоразпис Допълнителни услуги.
В определението Стандартна инсталация влиза единствено включване на услуга в сграда със съществуваща точка на достъп от мрежата на Оператора. Всички останали случаи се разглеждат и оферират индивидуално по преценка на Оператора.

Активация на IPTV услугата

Услугата се активира след сключване на договор и заплащане на първата месечна абонаментна такса. Необходима е активна Интернет услуга от Телнет на адреса.
Приемникът (IP Box) трябва да бъде свързан чрез кабел към клиентски рутер съгласно приложено Ръководство на потребителя.
При необходимост, клиентът може да заяви посещение за безплатна инсталация от технически екип на Телнет ООД, което се извършва в срок до 3 дни след активация. Инсталацията включва изграждане на свързаността между клиентския рутер и до 2 бр. IP Box, при дължина на кабела до 15м.
Всяка допълнителна инсталация, настройки на допълнително оборудване, окабеляване, полагане на кабелни канали и други, се заплащат съгласно Ценоразпис Допълнителни услуги.

Временно спиране на услугатa
Само за клиенти със сключен безсрочен договор, след подаване на Заявка за временно спиране преди започване на месеца за плащане на услугата.
Подновяване на временно спряна услуга
Безплатно в срок до 3 работни дни след подаване на Заявка за подновяване на услугата и заплащане на текущата месечна такса.
Подновяване на спряна от Оператора услуга поради неплатени месечни такси    
Безплатно в срок до 3 работни дни след заплащане на всички натрупани задължения, както и заплащане на текущата месечна такса.

Денонощен център за работа с клиенти – 0888149259, 062 603071, 062 628757, 0618 20045
support@telnet.bg
Дежурните оператори извършват консултации и първоначално диагностициране на проблема, както и отстраняване на проблеми в конфигурирането на устройствата от мрежата на ОПЕРАТОРА или на оборудване на място при КЛИЕНТА чрез отдалечен достъп. В случаите, в които е невъзможно отстраняване на проблем дистанционно, операторите създават задачи (trouble tickets) за проверка и диагностика от технически екипи на място.
Режим на работа на Денонощен център за работа с клиенти - 24/7.

Важно! Отстраняване на проблеми свързани с физическо прекъсване на изградената свързаност и аварии изискващи подмяна на оборудване в мрежата на Оператора или на оборудване на място при КЛИЕНТА, се извършва в часовия интервал от 09:00 до 18:00 часа в присъствени (официално работни) дни и от 10:00 до 17:00 в почивни дни. Не се извършват ремонтни дейности на открито в лоши атмосферни или други застрашаващи здравето на техническите екипи условия.

Съгласно Общи условия с крайни потребители, Раздел V, Задължения на Оператора, т. 13.11. Операторът е длъжен да отстранява възникнали повреди в МРЕЖАТА при нормални условия на работа в срок от 48 /четиридесет и осем/ часа. Срокът за отстраняване на повредата започва да тече от момента на писмено, по телефона и / или в офиса уведомяване за повредата от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ или от установяването й от страна на ОПЕРАТОРА, посредством упълномощените за това лица;

Специални условия и права
Съгласно сключените договори между Телнет ООД и правоносителите на телевизионно съдържание, услугата се предоставя само на физически лица, като Телнет ООД предоставя единствено техническа свързаност за приемане на телевизионни програми и в цената не са включени права за публично препредаване, които се уреждат индивидуално със съответните доставчици на аудиовизуални медийни услуги съгласно ЗАПСП и ЗРТ.

Покритие на услугата
Проверка за техническа възможност на конкретен адрес, може да получите на телефоните на Денонощен център за работа с клиенти.


Процедура за включване на услуга

Заявка

Изпращате заявка за включване през сайта

Потвърждение

С Вас се свързва оператор за потвърждение и допълнителна информация

Инсталация

До 7 работни дни (обичайно до 3 работни дни) екип на Телнет извършва инсталация на услугата

Договор и плащане

До 3 дни от активирането на услугата трябва да посетите офис на Телнет ООД за сключване на договор и заплащане на месечна абонаментна такса

Услуга

Радвате се на качествена услуга и надежден 24/7 съпорт.